NAi / BONAS - ZOEKEN IN HET COLLECTIE INFORMATIE SYSTEEM

‹ start zoeken ‹ Stap terug Informatie

User tags

 


Bookmark and Share

Revalidatie Centrum Amsterdam Overtoom (Amsterdam)

Vergroot kaart

 

Adres:
Overtoom 283
Stad:
Amsterdam
Postcode:
1054 HW
Land:
Nederland
Object type:
revalidatiecentra
Opdrachtgever:
Revalidatiekliniek Overtoom en Revalidatie Instituut Muiderpoort
Uitgevoerd:
ja
Nog bestaand:
ja - Laatste observatie: 2004
Bureau:
Architectengroep 69 Groenhout

De Revalidatiekliniek Overtoom en het Revalidatie Instituut Muiderpoort besloten om samen te gaan onder de naam Revalidatie Centrum Amsterdam op één locatie. Gekozen werd voor het terrein aan de Overtoom, ter hoogte van de Brandstraat. Er waren vijf bureaus benaderd voor de opdracht, die midden in de vakantie werd gegeven. De ontwerpopdracht werd bepaald door het gegeven dat de reeds aanwezige Revalidatiekliniek Overtoom moest kunnen blijven functioneren tijdens de uitvoering, terwijl er een groter volume moest komen vanwege de fusie. Het terrein kent een hoogteverschil van twee meter tussen noord- en zuidzijde. De Architectengroep 69 kwam, ondanks de vakantie, het plan toelichten met drie man, en mede daardoor kreeg het bureau de opdracht.De nieuwe voorgevel is gelegen op het noorden en daarom is daar voor een lichtgekleurde pleister gekozen met op de begane grond tegelvlakken. Ook is daar de toegang tot de parkeergarage in het souterrain. Daardoor kunnen de bouwdelen daarboven goed met elkaar worden verbonden en bleef er ruimte over voor centraal gelegen terrasstrook en een tuin aan de zuidwestzijde (op de plaats van het oude gebouw). Het gebouw bestaat uit een gepleisterd verpleeg- en een behandeldeel met daar tussenin de glazen hal. De organisatie van het gebouw is dusdanig opgezet dat de drukst bezochte afdelingen dicht bij de ingang liggen. Bijzonder is de sportzaal met daglicht, uitgevoerd door uitwendige stalen vakwerk dragers van glas te voorzien.In het trappenhuis is met perspex voor de Tl-buizen een kleurenverloop gecreëerd, dat 's avonds een opvallend effect heeft voor de passanten aan de Overtoom. In het interieur is per verdieping een andere kleur toegepast, zodat patiënten de verschillende afdelingen goed kunnen herkennen.In de planvorming is ook de kerk, die aan de zuidoostzijde ligt, betrokken om als kapel te fungeren, maar dit ging niet door. Nadat de nieuwbouw in het najaar van 1991 in gebruik werd genomen, volgde nog sloop van de oudbouw en de aanleg van de tuin op die plaats.Citaat uit interview met P.A. Snel, waarin hij de ontwerpproblemen rond 1986 aangeeft als:'het gegeven dat iedereen klaarblijkelijk op de begane grond wil zitten. [..] Dan ontstaan discussies van wie nu wel, en wie niet op de begane grond. [..] Die afweging kunnen wij niet maken, maar dergelijke beslissingen hebben wel grote ruimtelijke consequenties.' Citaat van R. Poel: 'Het toekomstige centrum ligt in een woonbuurt. [..] Dergelijke centra liggen meestal apart van woonkernen [..]. Wij zijn van mening dat mensen in rolstoelen graag willen zien wat er op straat gebeurt. Om die reden hebben we in het gebouw [..] zoveel mogelijk plekken gemaakt waar revalidanten in kunnen zitten en naar buiten kunnen kijken.'


Gerelateerd

  • NAi Partners

  • Bankgiro Loterij